Um ÚR

Útgerðarfélag Reykjavíkur er rótgróið íslenskt sjávarútvegsfyrirtæki sem gerir út frystitogarann Guðmund í Nesi RE 13.

Útgerðarfélag Reykjavíkur hefur ávallt lagt ríka áherslu á að þau skip sem eru í rekstri hverju sinni, séu umfram annað traust og góð.

Það felur meðal annars í sér að sífellt er leitast við að svara kröfum nútímans um hagkvæmni í rekstri, gæði hráefnis og fyrirtaks aðbúnað sjómanna.Að auki skipa umhverfismál háan sess í allri starfsemi félagsins sem og einstakur mannauður.

Ásrún L. Birgisdóttir

Bókhald

alb@urseafood.is
Sími. 580-4228

Gunnar Rúnar Gunnarsson

Framkvæmdastjóri Viðskiptaþróunnar

grg@urseafood.is
GSM: 861-8010

 

Elfar Bjarnason

Tæknistjóri

eb@urseafood.is
Sími. 580-4204
GSM: 843-4204

Guðrún Ólöf Guðmundsdóttir

Aðalbókari

gog@urseafood.is
Sími. 580-4211

Gunnar Gunnarsson

Sölustjóri

gg@urseafood.is
Sími. 580-4205
GSM: 843-4205

Hafsteinn Sigurþórsson

Hafnardeild

haffi@urseafood.is
Sími. 865-1111

Hjalti Ragnarsson

Aðstoðarmaður framkvæmdarstjóra

hjalti@urseafood.is
Sími. 580-4132
GSM: 865-7322

Kristrún Jóhannesdóttir

Bókhald

kristrun@urseafood.is
Sími. 580-4214

Runólfur Viðar Guðmundsson

Framkvæmdastjóri

rvg@urseafood.is
Sími. 580-4227
GSM: 843-4227

Svava Huld Þórðardóttir

Bókhald

svava@urseafood.is
Sími. 580-4212

Ingibjörg Ósk Stefánsdóttir

Bókhald

ios@urseafood.is
Sími. 580-4225

Þorlákur Ómar Guðjónsson

Innovation Manager

tg@urseafood.is
Sími. 692-2525

Stefán Sigurðsson

Skipstjóri

Heiðar Gunnarsson

Skipstjóri

GILDI ÚR

Virðing

Ábyrgð

Gæði

Áreiðanleiki

Sýn félagsins

Sýn Útgerðarfélags Reykjavíkur hverfist um að fylgja nútímakröfum um arðbæran rekstur. Frumkvæði, áreiðanleiki og virðing eru einkunnarorð félagsins, sem endurspeglast í ábyrgri og sjálfbærri nýtingu auðlinda sjávar … Lesa Meira

Öflug liðsheild og framúrskarandi hæfni starfsfólks fyrirtækisins skilar sér ótvírætt í stöðugri framþróun og umbótum. Með áreiðanleika í brennidepli gætir Útgerðarfélag Reykjavíkur þess vel að staðið sé við þær gæðakröfur sem félagið gerir sjálft og gerir það með því að fylgjast náið með þróun markaðarins sem og viðhalda nánu og styrku sambandi við viðskiptavini og starfsfólk allt. Virðing og þekking á vistkerfinu, fiskistofnum og umhverfinu eru þungamiðja allrar starfsemi félagsins.

Með því að flétta saman hafsjó þekkingar og reynslu við styrka stjórnun og öflugan mannauð í bland við veiðiheimildir og fjármagn, getur Útgerðarfélag Reykjavíkur tryggt árangur og skipar sér þar með í fremstu röð sjávarútvegsfyrirtækja á Íslandi.

VÖRUR

Thefish is caught from the chilly arctic waters, processed and immediately deep frozen at a temperature of below -18°C within 4.5 hours after getting reeled in. This ‘locks in’ the quality throughout the value chain until it reaches our customers around the world.

Gæða- og umhverfisstefna

Útgerðarfélag Reykjavíkur framleiðir hvoru tveggja, ferskar og frystar, fiskafurðir fyrir innlendan og erlendan markað og er leiðandi í gæðamálum á öllum markaðssvæðum fyrirtækisins. Unnið er eftir ströngum gæðamarkmiðum og starfsreglum sem byggðar eru á áhættuþáttagreiningu (HACCP) og eru virtar í hvívetna. Að auki er starfrækt öflugt innra eftirlit sem tryggir enn frekar öryggi og heilnæmi afurðanna.

Ísland er háð náttúruauðlindum sínum og sjálfbærni þeirra og því er Útgerðarfélagi Reykjavíkur gríðarlega mikilvægt að varðveiting þeirra sé sett í forgang. Félagið er meðvitað um þau áhrif sem ofveiði getur haft á bæði umhverfi og efnahagskerfi og skuldbindur sig til að umgangast auðlindir hafsins af djúpri virðingu, hvort sem er við algjöra lágmörkun kolefnisfótspors fyrirtækisins eða hámörkun nýtingu og verndun fiskistofna.

Skip

GUÐMUNDUR Í NESI

RE – 13

Frystitogari, smíðaður árið 2000 í Noregi 66 m langur og 14 m á breidd
Skipstjórar: Stefán Sigurðsson og Heiðar Gunnarsson